нона куманова

Нона Куманова

Обучител, Арт Терапевт

Изкуството и работата с деца са моето призвание и път. Черпя вдъхновение от детския поглед и удивителната лекота на децата да откриват очевидното в картини и форми, в които възрастният не съумява да надникне. Стимулирането на въображението посредством поставянето на необичайни, провокативни задачи и творчество дава широко поле за изява и свобода на детето. Активизира креативността и му помага да изразява скритите си емоции, да развива въображението си и да придобива самочувствие от постиженията си. Имам желание да опозная детския свят и да поведа малкия човек към разкриване и развиване на потенциала си.

Способността да виждам една възможност в много аспекти и желанието да развивам повече от това, което вече съм постигнала, се превърнаха в моя цел и впоследствие в отправна точка в работата, творчеството и живота ми.

В стремежа си към лично развитие и самоусъвършенстване през годините завърших и преминах различни специалности и квалификационни курсове:

  • Плакат и рекламен дизайн – Нов български университет
  • Живопис и текстил- Академия за изящни изкуства, Краков, Полша
  • Педагогика на изобразителното изкуство – Национална художествена академия
  • „Играя и работя с деца и младежи“ квалификационен курс към НЧ „Бъдеще сега“
  • Act Non-formal– използване на техники от импровизационния театър и “Theater of the oppressed”, Германия
  • Живопис / магистър – Факултет по изобразителни изкуства, Велико Търново
  • Живопис- Академия за изящни изкуства, Бари, Италия
  • „Сегни Моси“ – изучаване на взаимодействието между танцa и графичния знак с деца и възрастни. Избрани от организацията HundrED като един от 100 иновативни образователни проекта по целия свят. Рим, Италия