Детска академия възпитава чувствата и укрепва семейството

публикувано на 02.02.17 в 15:21 
Снимка: личен архив

Как да управляваме своите емоции в моменти на стрес, конфликт и напрежение? На този въпрос търсят отговор изследователите на човешката психика, педагозите, а нерядко и авторите на художествена литература. Учените доказват, че познаването и овладяването  на емоциите са в основата на един различен вид интелигентност, който оказва въздействие върху човека през целия му живот. В продължение на много години, резултатите от IQ тестовете въз основа на логическо мислене, са считани за водещ фактор за справянето на личността в живота. Днес обаче все по-голямо внимание се отделя на другия вид интелигентност – емоционалната. Още повече във времената на глобализация, в които живеем, всеки един от нас трябва да обръща повече внимание на емоционалните си умения. Те отварят врата за просперитет в живота и кариерата. Нашият успех зависи от способността да разчитаме сигналите, изпращани от другите и да реагираме адекватно на тях.

„Без проява на висока емоционална интелигентност много от начинанията ни са изложени на опасност от провал” – поясняват психолозите. Специално внимание отделят на взаимоотношенията между възрастните и децата, като отбелязват, че това общуване трябва да се управлява от хора, опознали собствените си емоции и които ги владеят до съвършенство.

Снимка
Снимка

СнимкаТъкмо към формиране на емоционалната интелигентност в ранна възраст се насочва и Детската академията „Как да се оправям в живота”. За да онагледим едно абстрактно понятие, каквато е емоционалната интелигентност, ние сме свързали емоциите с елемента вода. Така е, защото е установено, че това е елементът, отговорен за емоциите и чувствителността на човека – обяснява Мартина Велева, педагог със стаж в сферата на неформалното образование.

От проучване, проведено сред родителите, разбрахме, че за тях е важно децата им да формират отговорно отношение към хората около себе си, а и към света, в който живеем въобще. Това включва навиците за поддържане на ред около себе си, грижата за личната хигиена и порядъка в стаята. Не по-малко важно е, те да развият умения за общуване с връстниците, но и с възрастните. Да могат да работят в екип, да поемат отговорност за постъпките и решенията си. Специално внимание отделяме на мотивацията и самомотивацията, както и справянето в трудни, напрегнати ситуации. Според родителите е важно, децата им да се научат да се справят в конфликтни ситуации, които могат да възникнат навсякъде. Това е свързано с емоциите, тяхното познаване и овладяване. За съжаление важните въпроси рядко се засягат в училище.

Снимка
 
По думите на Мартина Велева, самата идея за Академията е възникнала на базата на проучвания за ефекта на неформалното образование върху детската самооценка и психика. Най-същественото, което образованието може да допринесе за развитието на детето е, да му помогне да се ориентира към област, в която талантите му ще бъдат най-добре представени – казва Мартина и продължава:

С нашата Академия не искаме да заместим родителите – те са незаменими, тяхната роля е най-важната за възпитанието на всеки човек. Силно вярваме в това и организираме програми, където родителите, заедно с децата съзнателно работят върху качествата от сферата на емоционалната интелигентност. Обръщаме много внимание на ценностите в семейството.  Ние помагаме на децата да развият своите дарби като ги извеждаме сред природата. Тя е наша основа за работа, там използваме природните дадености, за да предадем на малките посланията за живота и ценностите. Учим ги как да създават хармония от мислите и чувствата си. Децата разбират, че ние носим част от земята, въздуха и водата в нас. Те усещат, че сме пряко зависими и свързани с природата, че тя може да ни лекува и да ни помага, за да се справяме с проблемите, със стреса и така още по-добре осъзнават тази наша свързаност.