ДЕТСКИ И ТИЙН АКАДЕМИИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 2020-05-04T23:09:08+00:00

ЛЕТНИ ЛАГЕРИ

АКАДЕМИИ ЗА ДЕЦА И ТИЙНЕЙДЖЪРИ В ГРАДА И СРЕД ПРИРОДАТА

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ПО ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Най-същественото, което образованието може да допринесе за развитието на младите, е да им помогне да се ориентират към област, в която талантите им ще бъдат най-адекватни, където ще се чувстват удовлетоворени и компетентни. Но училището не успява. 

Затова създадохме Детска и тийн академия Джагадамба , където обръщаме внимание на естествените дарби на децата и ги развиваме, за да подпомогнем изграждането на младите, като пълноценни и хармонични личности, които умеят да разбират себе си, да бъдат по-самостоятелни, да общуват пълноценно с останалите, живеещи с разбирането, че всичко в света е свързано.  

НИЕ ВЪЗПИТАВАМЕ ЦЯЛОСТНАТА ЛИЧНОСТ НА ДЕТЕТО КАТО МУ ПОМАГАМЕ ДА ОТКРИЕ И РАЗВИЕ СВОИТЕ СИЛНИ СТРАНИ.  

ВСЯКА АКАДЕМИЯ ПАРАЛЕНЛНО С ТЕМАТА, НА КОЯТО Е ПОСВЕТЕНА,
НАБЛЯГА И НА ФОРМИРАНЕТО НА УМЕНИЯ И НАВИЦИ ЗА: 
 • Ежедневно отговорно поведение към заобикалящата среда, хората и света, в който живеем
 • Опазване на природата и околната среда
 • Навици за самостоятелност и поддържане на ред
 • Навици за физическа култура и здравословен начин на живот
 • Умения за работа в екип
 • Как да се справя със своята и чуждата агресия и да борави с емоциите си
 • Мотивация
 • Поемане на отговорности
 • Умения за справяне в трудни ситуации
 • Креативност и себеизразяване чрез изкуството
 • Справяне със стреса и използване на техники за релаксиране
 • Да борави с техники за концентрация  

Ние създаваме среда, в която децата разгръщат себе си и разкриват пълния си потенциал.

Play Video