В своята книга „Теория за множествената интелигентност“ (1983 г.),  американският психолог Хаъурд Гарднър представя 8 типа интелигентност, като по-късно добавя и деветета – Духовната. По-късно Даниел Голман и Тони Бюзан допълват палитрата с още типове интелигентности:

👀 Типове интелигентност по Даниел Голман:
🌱 Емоционална интелигентност;
🌱 Новата социална интелигентност;
🌱 Екологична интелигентност.
 
👀 Типове интелигентност по Тони Бюзан:
🌱 Творческа интелигентност;
🌱 Духовна интелигентност.
 
Според учените не съществува единна интелигентност, която да е в състояние да бъде измерена чрез стандартните IQ тестове. Напротив, съществуват множество интелигентности, и всеки е уникален и интелигентен. Според авторите всички човешки същества притежават всички типове интелигентност, но в различна степен.

Разпространете посланието, направете света по-добър!