Martina veleva Maksim tiholov Jagadamba

PEDAGOGIKA ЯНУАРИ 8, 2021

Jagadamba е обучителна организация, чиято насоченост е към деца, младежи и семейства. Академията спомага цялостното развитие на личността чрез целенасочено развиване на конкретни знания, умения и навици във всички основни сфери на живота, които не се засягат в училищната система.

Програмите за личностно развитие на академия Jagadamba подкрепят всеки участник, от дете до родител, да извърви пътя към себепознанието и откриването на личното си призвание, като ги вдъхновява в изследването на индивидуалните качества и таланти. Всичко  това се случва в една здравословна и позитивна среда, с подкрепата на екип от квалифицирани педагози – ментори в различни професионални и житейски области.

Главна характеристика и цел на организацията е да установява и заздравява връзката на децата, младежите и семействата с естествената среда, и затова обученията се провеждат главно сред природата. 

Срещаме ви с Мартина Велева – основател, създател на иновативни програми и главен обучител в Jagadamba Academy. Педагог и магистър по Социален театър и психодрама. Сертифициран преподавател по сугестопедичната методика. Специализирала в неформалните образователни практики и областите на позитивната психология, игровизация, обучение чрез преживяване. С богат практически и треньорски опит в сферата на личностното развитие, емоционална интелигентност, лидерство, креативност, меки умения (Soft skills) и “Уменията на 21 век”.

И Максим Тихолов – ментор по реторика, съосновател на Jagadamba Academy. Обучител по комуникативни умения, лидерство и работа в екип. Магистър и настоящ докторант по Публична реч в СУ “Св. Климент Охридски” и преподавател по английски език на деца в обучителен център АВО. С богат практически опит в провеждането на детски образователни академии сред природата по методите на игровизацията и обучение чрез преживяване.

 • Здравейте, разкажете ни малко повече за Jagadamba, как се роди идеята за създаването на тази академия?

Мартина: Идеята се роди в следствие на личния ни опит и ясното разбиране за дефицитите на образователната система. Едновременно разочаровани, но и амбицирани да попълним тези липси, ние се обединихме около идеята да предложим онова, което е важно, но го няма по една или друга причина. Тъй като децата прекарват голяма част от времето си в училище, а темите за тяхното развитие и израстване като хора в живота не се засягат, тези наблюдения ни накараха да търсим начин как да подпомогнем децата, за да се разгърне техният потенциал.

Максим: Децата имат голяма нужда от развиване на конкретни умения. Фокусът на образованието все още е почти изцяло върху получаване на академични знания. Освен основните предмети преподавани в училище, всички ние имаме нужда от редица други качества, за да се реализираме пълноценно в днешния свят. 

 • Какво означава всъщност името Джагадамба?

Мартина: Името дойде съвсем естествено, тъй като всички ние харесваме много Йога и тя е част от пътя на развитието на всеки един от нас. Затова искахме да свържем делото си с подобно интересно име, което да е едновременно смислено, обединяващо  и благозвучно. Така попаднахме на името на Джагадамба – майката на вселената – всеобхватността, тя е символ на онова, което дава всичко на света. А самото образование е област, която трябва да съдържа всички компоненти за пълноценното развитие на човека и така името си дойде на място.

Комбинацията между елементите на играта, детското, природата и майчината грижа носеща и учеща на духовните ценности, доведе до избора на името Джагадамба. От санскрит означава Вселенската майка. Ние държим много на изследването на вътрешния свят, на “вътрешната Вселена”. Опитваме се да предадем тази всеобхватност и да разкрием потенциала, който всеки от нас крие в себе си. Всички тези знания водят до познаването на себе си, до възпитаване и установяване на ценностната ни система, на добродетелите, на чувството да сме заедно и едно с другите, да помагаме, да изпитваме обич и състрадание.

 • За кого са предназначени програмите и как протича един ваш курс?

Мартина:  Програмите са предназначени за деца от 9 до 13 г., младежи (14-24 г.) и семейства. Сега разработваме онлайн обучение за родители и деца, така че да наблегнем на личностното развитие в семейството и стремежа към израстване, и как да се подкрепяме взаимно в този процес.

Максим:

Едно наше обучение преминава като приключение, изпълнено със символика, чрез митове, фантастични герои и всичко това преплетено в практически задачи и казуси, в екипна игра и защитена приятелска среда, сред природата. При тези приключения всеки един е предизвикан да открие скритото съкровище на познанието.

По време на това магическо приключение участниците изследват вътрешния си свят и опознават ценностите си, силните и слабите си страни. 

Мартина:  Това е пътешествие към себепознанието. Темите, които засягаме са видовете (множество) интелигентности, комуникативни умения, концентрация и планиране, критично и творческо мислене, лидерство и майндфулнес и не на последно място здравословен начин на живот. Всички тези познания и теории, участниците откриват самите докато преодоляват сложните мисии и предизвикателства, като ги използват в момента, в реално време докато решават загадките.

Нашите  програми са предназначени за всички онези хора, които искат да живеят по-съзнателно и да се развиват постоянно, за да могат да живеят достойно и да допринасят. Най-вече фокусът е върху децата, защото смятаме, че те са носители на новото и са  по-близо до  ценностите, по-искрени, по-сетивни и отворени за възможностите и имат желание и енергия да поправят нередностите в този свят, защото те най-ясно ги виждат. Курсовете и програмите ни имат широк тематичен спектър обвързани с множество практически активности, които да затвърдят научените неща.

 • На развитието на кои умения и знания наблягате във връзка с компетенциите на 21-ви век, които ще са нужни на децата? 

Максим:  Поставяме акцент върху развитието на основни знания и умения, а именно:

 • Гъвкавост – Способността да се адаптираме към промените и да променяме поведението и начините си на мислене.
 • Полезността – как да допринасяме за света, вместо само да консумираме от ресурсите на Земята.
 • Ценностите – познанието за универсалните ценности като любов, доброта, творчество и т.н. всичко това, което ни помага да съществуваме като хора и изследването им от всеки един участник индивидуално.
 • Вътрешното познание през творчеството – защото изкуството е директната връзка с вътрешния ни свят. Опознаването на вътрешния свят може да ни съхрани ментално, емоционално и физически.
 • Работа с когнитивните ни способности, развитието на концентрацията и управлението на вниманието ни, опознаването и овладяването на нашето възприятие, ползите на творческото мислене и практики, овладяването на комуникативни умения, постоянството и продуктивността. Опознаване на страховете и работа с тях.
 • Също така работа с емоциите ни, опознаване на вътрешния ни свят. Откритие на нашите таланти и силни страни и усъвършенстването им. 
 • Лидерство, както и способността за изготвяне на план и организация спрямо дадени цели- целеполагане.

Мартина:  Всички умения, които развиваме са на база проучвания, които правим сред родителите относно трудностите, които те срещат с децата си. Много от тях споделят, че детето им е неспособно да общува пълноценно както с тях, така и със своите връстници. Има нужда от обръщане на внимание и обучение за емпатия и съпричастност, развитие на здравословни навици и грижа за тялото, правилно хранене и прием на вода, т.е. подрастващите да бъдат подпомогнати да обръщат внимание на здравословните навици. Друг важен акцент при нас е общуване с природата – помагаме им  освен да осъществят връзка с нея, то и да развият отношение и да почувстват нейната лечебна сила, но и проблемите, които има. Да усетят, че тя е жива, че тя страда, че тя ни говори и не можем без нея, да осъзнаят своята свързаност с природата и да съобразяват своите действия и мисли в бъдеще, така че да я пазят и съхраняват.

 • Трудно ли се работи с тийнейджъри и какъв подход използвате?

Мартина:  За мен това е призвание и мисия. Аз постоянно се поставям на тяхно място и често си припомням какво е да си тийнейджър. Родителят вече не е авторитета, от който детето има нужда и се появява необходимостта от нови авторитети, от които да се учат и възприемат черти от характера и да изграждат себе си. В този период от живота е важно децата да срещнат ментори/хора, които да ги подкрепят и да ги разбират. Възрастни, които дори да ги напътстват в процеса на израстване, за да не се изгубят по своя път на порастване. Ние като ментори се стараем да изкараме най-доброто от всяко дете и да им покажем, че не са сами, като създаваме една приятелска среда от ментори и техни връстници, които имат същите проблеми и съответно нужда от подкрепа. В такава среда на подкрепа и спокойствие, децата разцъфват.

Максим:  Няма едностранен отговор. Има области и моменти, в които е по- трудно да се работи с някои младежи, но тъй като процеса протича интензивно и интригуващо за тийнейджърите, те бързо развиват интерес и се впускат в него. Условията, които създаваме са много предизвикателни, но едновременно с това приятелски и предразполагащи. Съобразени и адаптирани към техните интереси и актуални теми, ние се стремим да им покажем  алтернативи – по-съзнателни начини да се отнасят към случващото се в техните светове. По този начин печелим вниманието им и ги навигираме по пътя  на приключението към усъвършенстване. Така в края на програмите освен техни обучители, ние си ставаме приятели и помощници.

 • Коя от темите на обучения при вас се оказва най-приятна и лесна за младите хора и съответно коя ги затруднява най-много?

Максим: Определено най-приятни са им творческите работилници. Изразяването през различен вид творчество се случва с лекота.  Най-предизвикателна е екипната дейност, комуникацията и изготвянето на стратегия, в които се изисква лидерство и екипност. Тогава ясно се вижда, че децата емоционално и комуникативно са неподготвени и често много реактивни, т.е. стигат до конфликти лесно, което показва че щом в контролирана среда не успяват да намерят възможност за организация и общуване, то в една реална среда възможността да се стигне до разпадане на екипа е напълно възможна. Темите свързани с общуване и емоционалността са най-трудни, което е валидно и за възрастните хора.

Мартина:  Също така проблем в днешно време е пасивността на младите хора. Липсата на интерес към каквото и да било.

 Тук успяваме лесно да ги ангажираме, чрез множество артистични техники и ролеви игри, които увличат всяко дете.

 • И накрая, какво бихте посъветвали родителите на тийнейджъри, особено сега в ситуацията, която се намираме заради пандемията от Covid-19?

Максим: Бихме ги посъветвали да търсят онези явни искрици интерес, които всички младежи носят и демонстрират, когато се говори за теми, които ги вълнуват. Там е двигателят на растежа. През нашите интереси, ние достигаме до талантите си, до хобита си, до професионални стремежи и постижения. Важно е да търсят диалог с децата и да ги подкрепят по един сърдечен начин. Всички ние се водим от една любознателност, която засажда семенцата на нашите успехи в утрешния ден. 

Мартина: Хубаво е да се откриват и стимулират, сферите в които се вълнуват и вдъхновяват младежите. Другото важно е родителите да подкрепят тийновете да се изразяват и да споделят вътрешните си вълнения. Да обръщат внимание на силните страни на детето и да му казват открито кои са неговите положителни качества. За да се стигне до едно добро общуване между родител и дете е важно самият родител да споделя за своите тревоги, за своите хубави моменти за всичко това, което е важно за самия него. Това ще научи детето и то самото да споделя и да се изразява по същият начин, което ще направи общуването истинско. С едно добро ниво на разбирателство и положително общуване, децата усещат обичта и подкрепата и не формират травми и комплекси в последствие. Така много по лесно се минават трудните периоди и те не оставят следи, които после се налага с години да се чистят.

 • Благодаря ви за това вдъхновяващо интервю и за всичко, което споделихте с нас!

Яна Митровска

Разпространете посланието, направете света по-добър!