Академия за личностно развитие за деца и младежи „Как да се оправям в живота“

Академия за личностно развитие за деца и младежи

„Как да се оправям в живота“

Академия „Как да се оправям в живота“ е творческа и приключенска програма за деца и младежи. Това е едно приключение в света на знанията, уменията, игрите и преживяванията, което ще помогне на вашето дете да открие личното си щастие. В нашите академии даваме възможност на децата да развият важни умения за изграждане на хармоннично отношение към себе си и света. Ние възпитаваме цялостната личност на детето като му помагаме на да открие и развие своите силни страни.

Най-същественото, което образованието може да допринесе за развитието на детето, е да му помогне да се ориентира към област, в която талантите му ще бъдат най-адекватни, където ще се чувства удовлетворено и компетентно. Но училището не успява. Затова създадохме Детската Академия „Как да се оправям в живота“, където обръщаме внимание на естествените дарби на децата и ги развиваме, за да подпомогнем изграждането на децата, като пълноценни и хармонични личности, които умеят да разбират себе си, да бъдат по-самостоятелни, да общуват пълноценно с останалите, живеещи с разбирането, че всичко в света е свързано.

Детска Академия Джагадамба насърчава децата да развиват пълен набор от качества, които наистина могат да прилагат в живота или просто да се чувстват удовлетворени, от това което правят.

С цел да разработим максимално ефективно програмата на Академията, проведохме анкета с 80 родители на деца на възраст между 8 и 16 години, като им зададохме три въпроса. Представяме Ви резултатите от проучването:

Имайки предвид тези резултати, създадохме програма, която ще помогне на Вашето дете да развие тези качества.

Детска Академия Джагадамба насърчава децата да развиват пълен набор от качества, които наистина могат да прилагат в живота или просто да се чувстват удовлетворени, от това което правят.

Групи от 12 до 16 деца или младежи, разделени на възраст 11 – 14 г., 14 – 16 г. , 16 – 18 г. и 18 -24 г.

Децата работят като един екип, в който се подкрепят и се учат да са толерантни и съзнателни към останалите и природата.

Под формата на игри и забавления, чрез най-иновативните и ефективни методи на преподаване и учене, с много любов, отношение и свеж екип от професионалисти, Вашето дете ще придобие знания, умения и навици за:

 • Ежедневно отговорно поведение към заобикалящата среда, хората около_MG_2882
  него и света, в който живеем;
 • Навици за редовно пиене на вода
 • Да опазва природата и околната среда
 • Да приготвя само храната си
 • Да разпознава и използва лечебните растения
 • Да бъдат самостоятелно и да поддържа ред в стаята си
 • Навици за физическа култура и здравословен начин на живот
 • Да работи в екип
 • Как да се справя със своята и чуждата агресия и да борави с емоциите си
 • Да бъде мотивирано
 • Да поема отговорности
 • Да се справя в трудни ситуации
 • Да бъде креативно и да се изразява чрез изкуството;
 • Да се справя със стреса и да
  релаксира
 • Да борави с техники за концентрация
 • Да има позитивно отношение към света и себе си.
 • Презентационни умения

Нашите академии следват алгоритъма на щастливия ден- всеки ден работим с децата за формиране на следните навици:

 

Comments are closed