ДЕТСКИ И ТИЙН АКАДЕМИИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 2019-09-29T21:05:25+00:00

HERO'S JOURNEY - ПЪТЯТ НА ГЕРОЯ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ПО ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ДЕЦА 9-13 Г.

„Пътят на героя“ е тримесечен курс по личностно развитие за деца от 9 до 13 г.

Курсът представлява поредица от 10 семинара,  в които Вашето дете ще се впусне в приключението на себепознанието.

В това мистично пътешествие участниците се свързват с уникалните си способности, като следват символите и съветите на покровителите (обучителите). Децата ще бъдат водени и вдъхновявани в това приключение от екип от професионалисти, педагози с дълогодишен опит в сферата на психологията, груповата работа, ораторското майсторство, визуалните изкуства, театъра, коучинга, спорта и здравословния начин на живот.

Магически предмети, амулети и приказни сюжети ще водят децата към най-ценните съкровища – знания, умения и навици по теми, които не се учат в училище.

Със специално създадените игри и тематични модули, всяко дете ще бъде удовлетворено и вдъхновено с много нови познания за себе си и света. От спортни игри, йога, приключенски мисии, интерактивни презентации, истории и притчи, до творчески ателиета изпълнени с креативност и себеизразяване, лекции и инетрактивни образователни игри – всичко това специално адаптирано за целите на програмата – да развият набор от качества и умения, които са важни за пълноценното развитие и израстване на всяко дете.

Създаваме среда, в която децата
разгръщат себе си и разкриват пълния си потенциал

Най-същественото, което образованието може да допринесе за развитието на младите, е да им помогне да се ориентират към област, в която талантите им ще бъдат най-адекватни, където ще се чувстват удовлетоворени и компететнтни. Но училището не успява. 

Затова създадохме Детска и тийн академия Джагадамба , където обръщаме внимание на естествените дарби на децата и ги развиваме, за да подпомогнем изграждането на младите, като пълноценни и хармонични личности, които умеят да разбират себе си, да бъдат по-самостоятелни, да общуват пълноценно с останалите, живеещи с разбирането, че всичко в света е свързано.  
 
НИЕ ВЪЗПИТАВАМЕ ЦЯЛОСТНАТА ЛИЧНОСТ НА ДЕТЕТО КАТО МУ ПОМАГАМЕ ДА ОТКРИЕ И РАЗВИЕ СВОИТЕ СИЛНИ СТРАНИ.  
 
ВСЯКА АКАДЕМИЯ ПАРАЛЕНЛНО С ТЕМАТА, НА КОЯТО Е ПОСВЕТЕНА,
НАБЛЯГА И НА ФОРМИРАНЕТО НА УМЕНИЯ И НАВИЦИ ЗА: 
 
 • Ежедневно отговорно поведение към заобикалящата среда, хората и света, в който живеем
 • Опазване на природата и околната среда
 • Навици за самостоятелност и поддържане на ред
 • Навици за физическа култура и здравословен начин на живот
 • Умения за работа в екип
 • Как да се справя със своята и чуждата агресия и да борави с емоциите си
 • Мотивация
 • Поемане на отговорности
 • Умения за справяне в трудни ситуации
 • Креативност и себеизразяване чрез изкуството
 • Справяне със стреса и използване на техники за релаксиране
 • Да борави с техники за концентрация  

МИНАЛИ СЪБИТИЯ

Jagadamba_academy_семинар–личностно–развитие–деца