ДЕТСКИ И ТИЙН АКАДЕМИИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 2019-04-16T22:48:07+00:00

HERO'S JOURNEY - пробуждането на героя

ПРИКЛЮЧЕНИЕ В СВЕТА НА СЕБЕПОЗНАНИЕТО

Hero‘s journey пробуждането на героя. Програма за личностно развитие за деца и тийнейджъри от 8 до 12 и от 13  до 16 годишна възраст. За да се превърне в успешна личност всеки човек минава през редица изпитания и уроци на живота. Това е пътуването, в което децата и тийнейджърите откриват себе си и своите сили и таланти. Пътят на героя е осеян с лични и екипни предизвикатества. В това мистично пътешествие участниците се свързват с уникалните си способности, следвайки символите и съветите на покровителите, използвайки предмети и амулети, за да достигнат до тайното познание за личната си сила.

Създаваме среда, в която децата
разгръщат себе си и разкриват пълния си потенциал

Най-същественото, което образованието може да допринесе за развитието на младите, е да им помогне да се ориентират към област, в която талантите им ще бъдат най-адекватни, където ще се чувстват удовлетоворени и компететнтни. Но училището не успява. 

Затова създадохме Детска и тийн академия Джагадамба , където обръщаме внимание на естествените дарби на децата и ги развиваме, за да подпомогнем изграждането на младите, като пълноценни и хармонични личности, които умеят да разбират себе си, да бъдат по-самостоятелни, да общуват пълноценно с останалите, живеещи с разбирането, че всичко в света е свързано.  
 
НИЕ ВЪЗПИТАВАМЕ ЦЯЛОСТНАТА ЛИЧНОСТ НА ДЕТЕТО КАТО МУ ПОМАГАМЕ ДА ОТКРИЕ И РАЗВИЕ СВОИТЕ СИЛНИ СТРАНИ.  
 
ВСЯКА АКАДЕМИЯ ПАРАЛЕНЛНО С ТЕМАТА, НА КОЯТО Е ПОСВЕТЕНА,
НАБЛЯГА И НА ФОРМИРАНЕТО НА УМЕНИЯ И НАВИЦИ ЗА: 
 
 • Ежедневно отговорно поведение към заобикалящата среда, хората и света, в който живеем
 • Опазване на природата и околната среда
 • Навици за самостоятелност и поддържане на ред
 • Навици за физическа култура и здравословен начин на живот
 • Умения за работа в екип
 • Как да се справя със своята и чуждата агресия и да борави с емоциите си
 • Мотивация
 • Поемане на отговорности
 • Умения за справяне в трудни ситуации
 • Креативност и себеизразяване чрез изкуството
 • Справяне със стреса и използване на техники за релаксиране
 • Да борави с техники за концентрация  
Jagadamba_academy_семинар–личностно–развитие–деца