Априлска ваканция 8-11 г.

Програма за личностно развитие за деца

 8-11 годишна възраст, 9-13 април, 2017 г., Боровец

Академия „Как да се оправям в живота“

Академия „ Как да се оправям в живота“ е творческа и приключенска програма за деца от II до VIII клас. Това е едно приключение в света на знанията, уменията, игрите и преживяванията, което ще помогне на вашето дете да открие личното си щастие.

В нашите академии даваме възможност на децата да развият важни умения за изграждане на хармоннично отношение към себе си и света. Ние възпитаваме цялостната личност на детето като му помагаме на да открие и развие своите силни страни.

Най-същественото, което образованието може да допринесе за развитието на детето, е да му помогне да се ориентира към област, в която талантите му ще бъдат най-адекватни, където ще се чувства удовлетоворено и компететнтно. Но училището не успява. Затова създадохме Детската Академия „Как да се оправям в живота“, където обръщаме внимание на естествените дарби на децата и ги развиваме, за да подпомогнем изграждането на децата, като пълноценни и хармонични личности, които умеят да разбират себе си, да бъдат по-самостоятелни, да общуват пълноценно с останалите, живеещи с разбирането, че всичко в света е свързано.

Приключенско търесене на яйцата на феникса

Всяка Академия параленлно с темата, на която е посветена, набляга и на формирането на навици за:

 

 • Ежедневно отговорно поведение към заобикалящата среда, хората около него и света, в който живеем;
 • Да опазва природата и околната среда
 • Да бъдат самостоятелно и да поддържа ред в стаята си
 • Навици за физическа култура и здравословен начин на живот
 • Да работи в екип
 • Как да се справя със своята и чуждата агресия и да борави с емоциите си
 • Да бъде мотивирано
 • Да поема отговорности
 • Да се справя в трудни ситуации
 • Да бъде креативно и да се изразява чрез изкуството;
 • Да се справя със стреса и да релаксира
 • Да борави с техники за концентрация
 • Да има позитивно отношение към света и себе си.

Програма на занятията – тематични модули

 • Работа в екип
 • Био-мимикрия
 • Обучение по систтемата „Добродетели“
 • Творчески ателиета „Трaш арт“
 • Трежър хънт
 • Спорт, йога
 • Поход в планината

 Детайли за академията, кога и къде ще се провежда?

Академията ще се проведе от 3 до 5 март, 2017 г. в Боровец, хижа Шумнатица

–  Група от 12 до 14 деца на възраст 810 г.

– Заниманията се провеждат в зала, специално наета за обучението

Цена

Таксата за участие в академията е 315 лева на дете и покрива:

 • Двама професионални обучители
 • Практики по йога за деца
 • Цялото обучение по модулите на академията
 • Материали за работа по време на академията
 •  обяд в базата в Боровец – Шумнатица
 • Ползване на зала
 • Застраховка на детето

Отстъпки:

5 % Аз и приятел

– 10 % второ дете от семейство

*След записване в академията се заплащат 50 лева капаро (които не се възстановяват при отказване в последствие). Останалите 325 лв. се заплащат до 1 седмица преди провеждането на лагера.

Минималният брой участници в групата за провеждане на академията е 9 деца!

За повече информация и записване се свържете с:

info@jagadamba.bg

0889 94 96 83

 Обучители

Това са хората отговорни за изготвянето на обучителните програми и подготовката на обучители за провеждането им.

Нона и Бенита

Очакваме с нетърпение да се срещнем!

 Може да видите представянията им на сайта http://jagadamba.bg/

Comments are closed